Over het algemeen zorg ik privé en kosteloos voor kinderen jonger dan 10-12 jaar in openbare speeltuinen, maar onafhankelijk en onder eigen verantwoordelijkheid zonder samenwerking met de hoofdstad Wiesbaden.

 

Als gevolg daarvan ben ik sinds 2008 graag bij leuke kinderen die zich als vrijwilliger achter me willen komen, als ik hun ouders al goed ken of als hun ouders er niet tegen spreken.

 

Mijn concept met spelactiviteiten is dat alle kinderen, die aan me  toevertrouwd zijn,  vooral met handtekeningen van de ouders bij hun afwezigheid, blijven voor hun bescherming in het openbaar alleen in mijn groep van kinderen.

 Kinderopvang  Samen voor elkaar

Op de speelplaats

 

 In principe pas ik alleen op de volgende kinderen:

 

ˇ Kinderen die door een handtekening van afwezige ouders om me zijn toevertrouwd.

ˇ Kinderen onder begeleiding van hun ouders, die ter plekke aanwezig zijn.

ˇ Kinderen van vluchtelingen, die zijn vrienden om me of nu bekend van me.

 

 

Voor meer informatie kunt u altijd volgen op mijn prikbord.