I allmänhet tillhandahåller jag privat och gratis för barn yngre än 10-12 år på offentliga lekplatser, men självständigt och på eget ansvar utan samarbete med huvudstaden Wiesbaden.

 

Som ett resultat har jag sedan 2008 haft glädje att träffa fina barn som frivilligt vill komma, om jag redan känner till sina föräldrar väl eller om deras föräldrar inte talar emot det.

 

Mitt koncept med lekaktiviteter är att alla barn, som är betroda mig, särskilt med föräldraunderskrifter i deras frånvaro, förblir skyddade i allmänhet endast i min barngrupp.

 Barnomsorg  Tillsammans för varandra

På lekplatsen

 

 I princip gäller jag endast följande barn:

 

· Barn som har anförtrotts mig genom underskrift från frånvarande föräldrar.

· Barn tillsammans med sina föräldrar, som är närvarande på plats.

· Flyktingbarn som är vänner till mig eller nu kända av mig.

 

 

För ytterligare information, vänligen alltid följa på min anslagstavla.